MENÜ
BİLGİLENDİRMELER
 • Isı Pay ölçer
 • Kalorimetre
 • Yazılımlar
 • Tasarruf Yöntemleri
 • Sayaç Okuma Firması
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Mbus Kalorimetre Nedir

  Mbus Kalorimetre Nedir


  M-Bus Kalorimetre Nedir?

  Kalorimetre cihazları imal edilirken veri gönderme yöntemleri için farklı yöntemlerle imalatları gerçekleştirilmiştir. Bu yönlemlerin içinde Mbus – Rf- Puls bir farklı haberleşme yöntemleri bulunmaktadır

   

  M-Bus Nedir

  M-Bus Metering Bus kelimelerinden üretilen bir kısaltmadır. M-Bus adından da anlaşılacağı üzere ölçüm cihazlarının haberleşmesi için geliştirilmiş bir standarttır. Bu standart genellikle evlerde kullanılan Elektrik, Sıcak su ve Soğuk su gibi ölçüm cihazlarının ölçümünde kullanılan bir standarttır.

   

  M-Bus, düşük maliyetli, uzak mesafelerden veri okuyabilen seri haberleşme protokolüdür. M-Bus sayaçların uzaktan okunması ihtiyacını gidermek amacıyla geliştirilmiştir, bu sayede su ve gaz sayaçlarının tüketimlerinin ölçülmesi yapılabilmektedir. Sayaçların içindeki veriyi okuyarak ortak merkezi bir birimde toplar, istenildiğinde bilgisayar yardımıyla bağlantı kurularak periyodik aralıklarla bir binanın sayaçları okunabilir

   

  MBus Konvertör Nedir

  MBus konvertör bir çeşit dönüştürücü cihazdır. Kalorimetre cihazı tarafından dairelerden toplanan dijital veriler MBus cihazında toplanarak bilgisayarın okuyabileceği programlama diline çevirerek verileri bilgisayara aktarır.