MENÜ
BİLGİLENDİRMELER
 • Isı Pay ölçer
 • Kalorimetre
 • Yazılımlar
 • Tasarruf Yöntemleri
 • Sayaç Okuma Firması
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Kalorimetre Neyi ölçer ?

  Kalorimetre Neyi ölçer ?


  Kalorimetre Neyi Ölçer

   

  Merkezi sistemli binalarda takılı olduğu dairedeki kullanılan ısı enerjisini ölçen bir elektronik cihazdır.

  Kalorimetre cihazı daire giren suyun ve çıkan suyun sıcaklık değerlerini ve giren su miktarını ölçmektedir. Hesaplama olarak dairedeki  kullanım sıcaklık farkları ile daire giren su miktarını çarpımı ile kw değeri oluşturmaktadır.

   

  Kalorimetre Hesaplama Formülü Şu şekildedir

  Q = V * (T gidiş sıcaklığı(derece) –T dönüş sıcaklığı(derece))* k

  Q = Isı miktarı

  V = Isıtma sıvısının hacmi(ör. Isıtma suyu)

  T gidiş= ısı sayacının gidiş akış sıcaklığı

  T dönüş =ısı sayacının dönüş akış sıcaklığı

  k = Debi ölçer içindeki sıcaklığın bir fonksiyonu olarak yoğunluk ve ısıtma sıvısının entalpisine göre belirlenen ısı katsayısı.

   

  Kalorimetre, birim olarak ;

  Watt-saat = Wh

  Kilowatt-saat = kWh (= 1000 Wh)

  Megawatt-saat = MWh (=1000 kWh)

  Joule = J

  Mega Joule = MJ (= 1 million joules)

  Giga Joule = GJ (= 1000 MJ)

   

  Dönüşüm faktörleri: 1kWh = 3,6MJ = 860kcal

  1 cal = 4,1868 J = 1,163 · 10–3W · h